19 99 383 930 98+ 15 30 20 26 21 98+

کلینیک دکتر پارسیان‌فر – نظام پزشکی ۱۰۹۳۱۶

لاغری موضعی

لاغری موضعی شکم و لاغری موضعی پهلو و لاغری موضعی ران و لاغری موضعی با دستگاه و لاغری موضعی با ماساژ و لاغری موضعی با لیزر و لاغری موضعی توسط دکتر متخصص در تهران