دکتر سعید پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

جشنواره تابستانی تزریقات زیبایی تا 30 درصد تخفیف

نمونه کار تزریق ژل

لب روسی

ژل لب مدل روسی – نمونه کار 82

یکی از معیارهایی مهم زیبایی، وجود تناسب بین اجزای مختلف صورت است. از دیگر معیارها وجود زاویه‌های شارپ در بعضی مناطق صورت مثل خط فک و لب است. به کاهش…

لب روسی

تزریق ژل لب مدل روسی – نمونه کار 81

تزریق ژل لب روسی از نظر تکنیک سخت‌تر از لب طبیعی است. هزینه تزریق بستگی به برند ژل و مقدار ژل تزریقی دارد. طبق معمول عکس بدون هیچ گونه ادیت،…

تزریق ژل لب مدل طبیعی

تزریق ژل لب مدل طبیعی – نمونه کار 80

یکی از معیارهایی مهم زیبایی، وجود تناسب بین اجزای مختلف صورت است. از دیگر معیارها وجود زاویه‌های شارپ در بعضی مناطق صورت مثل خط فک و لب است. زیبایی امری…

لب روسی

تزریق ژل لب مدل روسی – نمونه کار 79

معمولاً بعد از تزریق، کمی لب تورم دارد که ساعاتی بعد این تورم از بین می‌رود و لب به حالت طبیعی بر میگردد. هزینه این کار بسته به برند ژل…

ژل لب مدل روسی

تزریق ژل لب مدل روسی – نمونه کار 78

تزریق لب روسی که با اعمال سلیقه مراجعه‌کننده انجام دادیم. مدت زمان انجام تزریق حدود 30 دقیقه است. هزینه تزریق بستگی به برند ژل و میزان ژل تزریقی دارد. سمت…

لب مدل روسی

تزریق ژل لب مدل روسی – نمونه کار 77

تزریق ژل لب روسی از نظر تکنیک سخت‌تر از لب طبیعی است. طبق معمول عکس بدون هیچ گونه ادیت، فیلتر و یا میک‌آپ است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت…

لب طبیعی

تزریق ژل لب طبیعی – نمونه کار 76

این نمونه کار مربوط به تزریق ژل لب به صورت طبیعی است. هزینه این کار بسته به برند ژل متفاوت است. طبق معمول عکس بدون هیچ گونه ادیت، فیلتر و…

تزریق ژل لب

تزریق ژل لب روسی – نمونه کار 75

مدت زمان انجام تزریق ژل حدود 30 دقیقه است. با بی‌حسی کامل و بدون درد یا درد مختصر انجام شده است. هزینه تزریق بستگی به برند ژل دارد. سمت راست…

تزریق ژل لب مدل روسی

تزریق ژل لب مدل روسی – نمونه کار 74

تزریق ژل لب روسی از نظر تکنیک سخت‌تر از لب طبیعی است. مدت زمان انجام تزریق حدود 30 دقیقه است. هزینه تزریق بستگی به برند ژل و مقدار ژل تزریقی…

لب روسی

تزریق ژل لب مدل روسی – نمونه کار 73

یکی از معیارهایی مهم زیبایی وجود تناسب بین اجزای مختلف صورت است. از دیگر معیارها وجود زاویه‌های شارپ در بعضی مناطق صورت مثل خط فک و لب است. تزریق ژل…

ژل لب مدل روسی

تزریق ژل لب روسی – نمونه کار 72

یکی از معیارهایی مهم زیبایی، وجود تناسب بین اجزای مختلف صورت است. از دیگر معیارها وجود زاویه‌های شارپ در بعضی مناطق صورت مثل خط فک و لب است. این معیارها…

لب روسی

تزریق ژل لب مدل روسی – نمونه کار 71

نوع پروسیجر تزریق یک و نیم سی‌سی ژل هیالورونیک اسید برای لب روسی است. هزینه این کار بسته به برند ژل آن متفاوت است. معمولاً بعد از تزریق، کمی لب…