دکتر سعید پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

نمونه کار زاویه سازی

تزریق ژل گونه و زاویه‌سازی فک

تزریق ژل گونه و فک – نمونه کار 15

این نمونه کار مربوط به تزریق ژل گونه و زاویه سازی صورت که توسط پزشک متخصص زیبایی در تهران انجام شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین…