کلینیک دکتر پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

نمونه کار لیزر موهای زاید

لیزر موهای زائد خانم‌ها و آقایان

لیزر موهای زائد – نمونه کار شماره چهار

لیزر موهای زائد خانم‌ها و آقایان با دستگاه لیزر که این کار توسط اپراتور متخصص انجام می‌شود. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 3 عدد…

لیزر موهای زاید زیر بغل و لیزر خط ریش

لیزر موهای زائد – نمونه کار شماره سه

لیزر موهای زاید زیر بغل و لیزر خط ریش با بهترین دستگاه لیزر. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]