کلینیک دکتر پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

نمونه کار مو

جلوگیری از ریزش مو و رویش مجدد مو

جلوگیری از ریزش مو – نمونه کار ۲

این نمونه کار مربوط به پیشگیری از ریزش مو، تقویت و رشد مجدد مو به روش ترکیبی است. در این کلیپ می‌توانید هنگام کار و نتیجه کار پس از جلسه…