دکتر سعید پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

نمونه کار پیرسینگ

نمونه کار پیرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 3

این پیرسینگ ناف را بر اساس سلیقه زیباجو انجام دادیم که با بیحسی و بدون درد انجام شد. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 2 عدد…

پیرسینگ ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار 2

این پیرسینگ برای ناف توسط بیمار انتخاب شده است. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها 5]

پیرسینگ ناف با استودکس (ضد حساسیت)

پیرسینگ ناف – نمونه کار 1

پیرسینگ ناف بدون حساسیت که بر اساس سلیقه مراجعه کننده عزیز انجام دادیم. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]