دکتر سعید پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

نمونه کار چال گونه

چال گونه و پیرسینگ

چال گونه – نمونه کار 3

چال گونه در حالت عادی هم دیده می‌شود اما بعد از حدود 30 روز فقط در حالت خنده دیده می‌شود. مدت زمان انجام دادن چال گونه حدود 20 دقیقه است….

نمونه کار چال گونه

چال گونه – نمونه کار شماره دو

این نمونه کار مربوط به چال گونه بلافاصله بعد از انجام کار است. چال گونه در ابتدا در حالت عادی هم دیده می‌شود اما بعد از حدود یک ماه، فقط…

چال گونه

چال گونه – نمونه کار 1

این تصویر مربوط به نمونه کار چال گونه بلافاصله بعد از جراحی است. چال گونه بعد از گذشت یک ماه طبیعی‌تر شده و فقط هنگام لبخند مشاهده می‌شود. سمت راست…