19 99 383 930 98+ 15 30 20 26 21 98+

کلینیک دکتر پارسیان‌فر – نظام پزشکی ۱۰۹۳۱۶

پیرسینگ برای بینی

پیرسینگ بینی – نمونه کار شماره ۱۵

پیرسینگ بینی که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید.

نمونه کار پیرسینگ برای ناف و بینی و لب و دست

پیرسینگ – نمونه کار شماره ۱۴

پیرسینگ برای ناف، بینی، لب و دست که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید.

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره ۱۲

پیرسینگ ناف که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید.

پیرسینگ برای بینی

پیرسینگ بینی – نمونه کار شماره ۱۱

پیرسینگ بینی که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. نیاز به پیرسینگ دارید؟ با ما تماس بگیرید:۰۲۱-۷۷۱۶۶۹۶۵۰۹۳۷۵۵۸۴۰۴۵

نمونه کار پیرسینگ برای لب

پیرسینگ لب – نمونه کار شماره ۱۰

پیرسینگ لب که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. نیاز به پیرسینگ دارید؟ با ما تماس بگیرید:۰۲۱-۷۷۱۶۶۹۶۵۰۹۳۷۵۵۸۴۰۴۵

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره نه

پیرسینگ ناف بدون درد که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید.

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره هشت

پیرسینگ ناف بدون درد که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید.

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره هفت

پیرسینگ ناف بدون درد که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید.

پیرسینگ ابرو

پیرسینگ ابرو – نمونه کار شماره پنج

این پیرسینگ ابرو بر اساس سلیقه زیبا جو انجام شده است. پیرسینگ بدون درد و با بی‌حسی کامل می‌باشد که مدت زمان انجام آن حدود ۲۰ دقیقه است. برای مشاهده…