دکتر سعید پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

نمونه کار تزریق ژل

تزریق یک سی‌سی ژل برای لب

تزریق ژل لب – نمونه کار 6

تزریق یک سی‌سی ژل هیالورونیک اسید لب برای زیباسازی لب انجام دادیم. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]

اصلاح فرم چانه با تزریق ۲ سی‌سی ژل

تزریق ژل برای فرم چانه – نمونه کار 5

برای این مراجعه کننده گرامی، اصلاح فرم چانه را با تزریق ۲ سی‌سی ژل هیالورونیک اسید کلاسیک اوماژنز انجام دادیم. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد…

نمونه کار تزریق ژل لب

تزریق ژل لب – نمونه کار 4

تزریق ژل هیالورونیک اسید برای لب که در کمتر از 30 دقیقه انجام دادیم. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها…

تزریق ژل لب برای حجم‌دهی و زیباسازی لب

تزریق ژل به لب – نمونه کار 2

تزریق دو سی‌سی ژل لب برای حجم‌دهی و زیباسازی لب با استفاده از ژل هیالورونیک را در کلینیک زیبایی دکتر سعید پارسیان‌فر انجام دادیم. سمت راست کمترین امتیاز و سمت…

نمونه کار تزریق ژل به لب

تزریق ژل به لب – نمونه کار 1

تزریق یک سی‌سی ژل لب به صورت کاملاً طبیعی و حرفه‌ای را انجام دادیم. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.[تعداد امتیازها 2 عدد و میانگین امتیازها…