19 99 383 930 98+ 945 200 26 21 98+

کلینیک دکتر پارسیان‌فر – نظام پزشکی ۱۰۹۳۱۶

پیرسینگ دست

پیرسینگ دست – نمونه کار شماره ۱۶

این پیرسینگ دست بر اساس سلیقه زیباجو انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. آیا نیاز به دریافت خدمات ما دارید؟ با شماره‌های زیر تماس…

پیرسینگ برای بینی

پیرسینگ بینی – نمونه کار شماره ۱۵

پیرسینگ بینی که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. آیا نیاز به دریافت خدمات ما دارید؟ با شماره‌های…

نمونه کار پیرسینگ برای ناف و بینی و لب و دست

پیرسینگ – نمونه کار شماره ۱۴

پیرسینگ برای ناف، بینی، لب و دست که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. نیاز به پیرسینگ دارید؟…

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره ۱۳

این پرسینگ ناف بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. نیاز به پیرسینگ دارید؟ با ما تماس بگیرید:۰۲۱-۷۷۱۶۶۹۶۵۰۹۳۷۵۵۸۴۰۴۵

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره ۱۲

پیرسینگ ناف که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. نیاز به پیرسینگ دارید؟ با ما تماس بگیرید:۰۲۱-۷۷۱۶۶۹۶۵۰۹۳۷۵۵۸۴۰۴۵

پیرسینگ برای بینی

پیرسینگ بینی – نمونه کار شماره ۱۱

پیرسینگ بینی که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. نیاز به پیرسینگ دارید؟ با ما تماس بگیرید:۰۲۱-۷۷۱۶۶۹۶۵۰۹۳۷۵۵۸۴۰۴۵

نمونه کار پیرسینگ برای لب

پیرسینگ لب – نمونه کار شماره ۱۰

پیرسینگ لب که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. نیاز به پیرسینگ دارید؟ با ما تماس بگیرید:۰۲۱-۷۷۱۶۶۹۶۵۰۹۳۷۵۵۸۴۰۴۵

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره نه

پیرسینگ ناف بدون درد که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. نیاز به پیرسینگ دارید؟ با ما تماس…

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره هشت

پیرسینگ ناف بدون درد که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. نیاز به پیرسینگ دارید؟ با ما تماس…

پیرسینگ برای ناف

پیرسینگ ناف – نمونه کار شماره هفت

پیرسینگ ناف بدون درد که این پرسینگ بر اساس سلیقه بیمار انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. نیاز به پیرسینگ دارید؟ با ما تماس…

پیرسینگ گوش

پیرسینگ گوش – نمونه کار شماره شش

این پیرسینگ گوش بر اساس سلیقه زیبا جو انجام شده است. برای مشاهده سایر نمونه کارهای پیرسینگ اینجا کلیک کنید. نیاز به پیرسینگ دارید؟ با ما تماس بگیرید:۰۲۱-۷۷۱۶۶۹۶۵۰۹۳۷۵۵۸۴۰۴۵

پیرسینگ ابرو

پیرسینگ ابرو – نمونه کار شماره پنج

این پیرسینگ ابرو بر اساس سلیقه زیبا جو انجام شده است. پیرسینگ بدون درد و با بی‌حسی کامل می‌باشد که مدت زمان انجام آن حدود ۲۰ دقیقه است. برای مشاهده…