دکتر سعید پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

تزریق ژل

تزریق ژل گونه

تزریق ژل گونه

مقدمه نقش گونه‌های زیبا در زیبایی چهره بر هیچکس پوشیده نیست اما همه افراد به شکل مادرزادی از این زیبایی برخوردار نیستند. حال بسیاری از افراد در سنین جوانی دارای…

تزریق ژل لب

تزریق ژل لب

مقدمه نقش لب در زیبایی و جذابیت صورت بر کسی پوشیده نیست اما همه به شکل مادرزادی از زیبایی لب برخوردار نیستند. امروزه با پیشرفت دانش و تکنولوژی در همه…