دکتر سعید پارسیان‌فر – نظام پزشکی 109316

جراحی های سرپایی

برداشتن چربی بوکال یا چربی دهانی

برداشتن بوکال فت یا چربی دهانی

مقدمه از نظر اصول زیبایی شناسی، صورت باید شکل V باشد یعنی گونه خارج‌تر از زاویه فک باشد و نیز گونه از زاویه فک مجزا باشد. یکی از عواملی که…

برداشتن خال در تهران و هزینه آن

برداشتن خال و هزینه آن

گاهی اوقات خال از نظر زیبایی جذابیت‌هایی دارد اما بستگی دارد که در کدام ناحیه از صورت یا بدن قرار داشته باشد. برخی از افراد از داشتن خال بر روی…

چال گونه

چال گونه

مقدمه چال گونه یا چال خنده یکی از معیارهای زیبایی محسوب می‌شود و جذابیت و معصومیتی به چهره می‌بخشد که به هیچ وجه انکار شدنی نیست. این چال به علت…